Share This Post

Bostad / SocialNätet-Arkiv

Officiella siffror om hemlösa stämmer inte

Siffror från stadens forsknings- och utvecklingsenhet (fou) har visat att hemlösheten i Stockholm sjunkit med 20 procent vid den senaste räkningen mellan 1999 och 2000. Men redan när siffrorna togs fram reserverade sig forskarna och sa att de inte trodde på någon reell minskning, snarare på att neddragningar gjort att färre hemlösa har kontakt med myndigheter, sjukvård och organisationer.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar