Share This Post

Socialt arbete

Oenighet kring kunskapsutvecklingen i socialt arbete

Uppenbarligen är två av Sveriges viktigaste auktoriteter – Socialhögskolan i Stockholm och Socialstyrelsen – totalt oense när det gäller kunskapsutvecklingen i socialt arbete.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar