Share This Post

Okategoriserade / Socialt arbete

Och hur stor är din omsättning då?

“Och hur stor är din omsättning då?” Det är en av de inledande frågorna när företagare möts; man jämför sina försäljningsintäkter. “50 miljoner, och vi ökade med 50 procent förra året!” “Det var inte dåligt!” I offentlig sektor, där vi inte säljer någonting på en marknad, pratar vi Kostnader. Kostnader är ett mått på de resurser som förbrukas när vi bedriver socialtjänstverksamhet. Att tala om att kostnaderna för socialtjänstens verksamhet har ökat med 50 procent får sällan varken social- eller ekonomichef att jubla.

Det är viktigt att offentlig sektor, som skattefinansieras av medborgarna, bedrivs så resurssnålt som möjligt, givet de mål som finns för verksamheten. Det är nödvändigt, inte minst i den ekonomiska krisen, att jaga onödiga kostnader och leta goda besparingar. Men vi glömmer lätt att offentligt finansierad verksamhet inte bara förbrukar resurser.

Det finns ett samhälleligt värde i socialt arbete och socialtjänstens stöd, service och omsorg om människor. Det är förstås svårare att beräkna detta värde än att mäta försäljningsintäkter. Låt oss – inte minst i den ekonomiska krisen – uppmärksamma värdet som socialtjänsten skapar för de människor som berörs och för samhället som helhet!

Det är det som skiljer effektivitetsarbete från nedskärningar och besparingar…

Med de orden avslutar jag månadens bloggande på Sociala nätet och önskar er alla en trevlig helg i sommarvärmen och blomsterprakten. För de som vill läsa mer om hur man kan lägga ett ekonomiskt perspektiv på socialtjänsten hänvisar jag till Socialstyrelsens hemsida www.socialstyrelsen.se . Där finns bl.a. en nyutgiven miniskrift om effektiviseringsarbete i socialtjänsten. Där hittar ni också information om kvalitetsarbete och om evidensbaserad praktik. Den 9 september kommer det bli ännu lättare att hitta på vår hemsida.

Karin Mossler

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar