Share This Post

Droger och beroenden

Oacceptabla brister i missbrukarvården

Regeringens utredare ifrågasätter svensk missbruksvård: Lagarna behöver moderniseras. Den låga prioriteringen för missbruksvården hos sjukvård och socialtjänst är en av flera allvarliga brister i behandlingen av missbrukare.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar