Share This Post

Arbete med familjer / Våld i nära relationer

Nytt webbstöd för kommuners arbete mot våld i nära relationer

Nu lanseras ett nytt webbanpassat kompetens- och metodstöd för kommuners arbete mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Webbstödet är ett samarbete mellan Länsstyrelserna och Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) och finns på NCK:s webbplats.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar