Share This Post

Hälsa i arbetslivet / Okategoriserade / SocialNätet-Arkiv

Nytt stöd till arbetsgivare för rehabilitering av anställda

Idag har regeringen fattat beslut om ett nytt ekonomiskt stöd som underlättar för arbetsgivare att ta sitt rehabiliteringsansvar. Stödet – som ersätter de tidigare bidragen till företagshälsovård – stöttar både arbetsgivare och sjukskrivna anställda i syfte att underlätta återgång i arbete. Stödet administreras och betalas ut av Försäkringskassan och träder i kraft den 1 april 2014.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar