Share This Post

SocialNätet-Arkiv / Socialt arbete

Nytt socialtjänstbibliotek

Att genom nationella avtal ge tillgång till en stor mängd vetenskaplig litteratur, är helt nytt för kommunernas socialtjänst och underlättar för personalen att bedriva en evidensbaserad socialtjänst. Nu erbjuds socialtjänsten i landets alla kommuner tillgång till ett abonnemangspaket med tusentals tidskrifter. Erbjudandet har arbetats fram med hjälp av erfarenheter från EiRA och i samarbete med sex pilotkommuner under ett års tid.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar