Share This Post

Socialt arbete

Nytt register över hem för vård eller boende (HVB)

Samtliga svenska hem för vård eller boende (HVB) finns nu i ett nationellt HVB-register. Sökmotorn är främst framtaget för verksamma i socialtjänsten men också för enskilda och deras närstående som söker en lämplig institution för placering

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar