Share This Post

Barn och ungdom - Psykisk hälsa / Förebyggande arbete / Förebyggande arbete / Psykiatri

Nytt om psykisk hälsa nr 5 / 2012

Nytt om psykisk hälsa är ett informationsbrev som behandlar nationellt utvecklingsstöd till verksamheter för människor med psykiska sjukdomar och funktionsnedsättningar. Detta nummer fokuserar på behovet av uppsökande arbete samt ger exampel på hur man i Halland lyckats minska på tvångsåtgärder i vården.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar