Share This Post

Placerade barn / Psykiatri

Nytt meddelandeblad om tvångs- och skyddsåtgärder inom vård och omsorg

Meddelandebladet ersätter det tidigare meddelandebladet om upphävda föreskrifter om tvångs- och skyddsåtgärder. Revideringarna innebär inga ändringar i sak men syftar till att ge mer renodlad information om rättsläget avseende tvångs- och skyddsåtgärder inom vården och omsorgen.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar