Share This Post

Barn och ungdom / Kriminalitet / Sexuella övergrepp / SocialNätet-Arkiv

Nytt material för barn som känner till övergrepp

När barn och unga utsätts för sexuella övergrepp är det vanligt att de anförtror sig åt kompisar. Bästa kompisen, flick- eller pojkvännen får ett förtroende som de många gånger har svårt att hantera. Nu har Barnhuset med hjälp av barn utvecklat ett särskilt ”kompismaterial” som tar upp frågor om hur man kan stötta sin utsatta kompis, hur man slår larm och anmäler – men också hur man kan hantera det svåra man har fått höra.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar