Share This Post

Arbetsmarknad / Utlandsfödda på arbetsmarknaden

Nytt asylskäl kan fylla behovet av arbetskraft och ta vara på de nyanländas kompetens

Ett femte asylskäl. SKL beräknar att 225.000 medarbetare måste anställas de närmaste tio åren för att behålla kvaliteten i omsorgen. Ett nytt asylskäl kan ge nyanlända en väg in i samhället och lösa välfärdens arbetskraftsbehov, skriver Adam Hedengren och Leif Midborn.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar