Share This Post

Arbetslöshet / Arbetsmarknadsåtgärder

Nystartsjobb.se

Om en arbetsgivare anställer en person som varit borta från arbetslivet slipper de arbetsgivaravgiften under en period. Nystartsjobb är en möjlighet för den som varit borta från arbetslivet länge. Villkor för nystartsjobb är att personen har varit arbetslös minst ett år (för ungdomar sex månader), fått sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjuk- eller aktivitetsersättning eller varit anställd hos Samhall.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar