Share This Post

SocialNätet-Arkiv / Socialt arbete

Nystartat kvinnofridscentrum fyller behov

Till kvinnofridsmottagningen i Umeå kommer våldsutsatta kvinnor med eller utan barn som har blivit utsatta för ekonomiskt, materiellt, psykiskt, fysiskt eller sexuellt våld. Här erbjuds kvinnorna samlade myndighetsinsatser anpassade efter behov.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar