Share This Post

Barn och ungdom / SocialNätet-Arkiv

Nyheter från 1 januari 2007

From 1 jan gäller nya lagar och tre nya myndigheter kommer i funktion. Vi får arbetsmarknads-, integration och jämställdhets- och kulturdepartement. Det blir lagändringar som berör socialtjänstens arbete med ungdomar med riskbeteende, bostadstillägget för pensionärer höjs, riksnormen för försörjningsstöd har ändrats och taket för sjukpenninggrundande inkomsten.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar