Share This Post

Integration / Okategoriserade

”Nyanlända kan ges bra hjälp att klara skolan”

“Det är dags att debatten fokuserar på hur de män­niskor som kommit till Sverige bäst ska komma in i och bli en del av samhället. Tillströmningen innebär en stor utmaning för många offent­liga verksamheter, och fristående aktörer som studieförbunden har utvecklat ett betydande bidrag till tidig hjälp för nyanlända”, skriver David Samuelsson, Studieförbunden.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar