Share This Post

_center_content / Äldre / Arbetslöshet / Arbetsmarknad / Arbetsmarknadsåtgärder / Ekonomi / Invandrarbakgrund / Utbildning / Utlandsfödda på arbetsmarknaden

Nyanlända får jobb och utbildning på äldreboenden i Helsingborg

I våras gjorde omsorgsföretaget Vardaga en nationell överenskommelse med Arbetsförmedlingen kring praktik, arbetsträning med handledare och traineejobb för nyanlända som har intresse av att arbeta inom vården. I juni började nio nyanlända praktik på äldreboenden i Helsingborg och från den 30 oktober går åtta av dessa över i traineejobb. Det innebär 50 procent anställning och 50 procent utbildning till undersköterska inom vuxenutbildningen.

Målet är att de arbetssökande efter två år ska bli anställda inom Vardaga som undersköterskor. I Helsingborg finns fyra äldreboenden som tagit emot praktikanterna; Lussebäcken, Ragnvallagården, Jordbrodalen och Pålsjö Park.

Behovet av arbetskraft inom vården är stort. Undersköterska är en av många yrkesgrupper som det är brist på och bristen väntas öka framöver.

­­­­– Detta är ett bra exempel på hur vi tillsammans kan lösa behovet av kompetens inom ett bristyrke, säger Marit Nordstrand, sektionschef på Arbetsförmedlingen.

– Att kombinera arbete med en yrkesutbildning som leder till jobb är en framgångsfaktor. Vuxenutbildning är en viktig nyckel för att nyanlända ska komma in på arbetsmarknaden, säger Anna Jähnke (M), ordförande i arbetsmarknadsnämnden i Helsingborgs stad.

I samarbetet ingår också Helsingborgs stad. Stadens vuxenutbildning ansvarar för traineernas vård- och omsorgsutbildning. De nyanlända traineerna utbildas av Hermods, som staden har avtal med.

Traineejobb är en subventionerad anställning inom välfärdssektorn eller inom ett bristyrke. Anställningen kombineras med reguljära studier.

Fakta:
Vardagas moderbolag Ambea tecknade i januari 2017 en avsiktsförklaring med Arbetsförmedlingen om att under en treårsperiod ta emot 500 nyanlända för praktik, arbetsträning och möjlighet till anställning.

Syftet är att inom ramen för Arbetsförmedlingens satsning Sverige tillsammans och 100-klubben introducera nyanlända till omsorgsyrken och underlätta språkträning och integration. Bakgrunden är regeringens initiativ kring integration, där Arbetsförmedlingen fått i uppdrag att hantera kontakter med arbetsgivare utifrån

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar