Share This Post

Integration / Migration / Uppehållstillstånd

”Nyanlända får inte en ärlig chans”

“Vi måste ge människor som flytt undan krig och förföljelse en realistisk chans att etablera sig i Sverige. Regeringens förslag om tillfälliga uppehållstillstånd begränsar den möjligheten”, skriver Patrik Nilsson, samhällspolitisk chef Företagarna.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar