Share This Post

Migration

Nyanlända behöver mer än en klapp på huvudet

Nye integrationsministern: Vi genomför nu den största förändringen av svensk integrationspolitik på 25 år. Märkligt att Socialdemokraterna vill bromsa reformen. Den etableringsreform som träder i kraft den 1 december är tydligt inriktad på att nyanlända snabbt ska få jobb och lära sig svenska. Det är därför väldigt förvånande att Socialdemokraterna visat sig vara beredda att fälla finansieringen. Reformen bryter med den omhändertagandementalitet som länge präglat svensk integrationspolitik. Flyktingar och invandrare har bemötts som svaga individer – trots att det ofta är de mest drivna som bryter upp från sitt hemland. De behöver inte en klapp på huvudet utan professionellt stöd för att etablera sig och ta del av de rättigheter och skyldigheter som gäller i Sverige, skriver Erik Ullenhag.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar