Share This Post

Ensamkommande flyktingbarn / Placerade barn

Nyanlända 17-åringar inte yngre än svenska

“Låt nyanlända 16- och 17-åringar bo två eller tre tillsammans i lägenheter med eget ansvar. På så sätt kan man reservera dyra och personalkrävande HVB-boenden för yngre i stället”, skriver ungdomspedagogen Jonas Andersson.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar