Share This Post

Familjerätt / Okategoriserade

Nya vårdnadsregler

Den 1 juli 2006 ändras föräldrabalkens bestämmelser om vårdnad och umgänge. Syftet med ändringarna är att ytterligare lyfta fram betydelsen av att hänsyn tas till vad som är bäst för barnet och att förbättra barnets rätt att komma till tals.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar