Share This Post

Funktionshinder / SocialNätet-Arkiv

Nya utbildningsmöjligheter för personer med funktionsnedsättning

Regeringen har beslutat att Myndigheten för yrkeshögskolan får lämna särskilda bidrag till anordnare som anpassar sin utbildning så att personer med funktionsnedsättning ska kunna fullfölja utbildningen. Det finns idag inga generellt anpassade utbildningar för personer med funktionsnedsättning inom yrkeshögskolan.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar