Share This Post

Förskola och skola / Integration / SocialNätet-Arkiv / Socialt arbete

Nya riktlinjer för nyanlända elevers utbildning

Nyanlända elevers kunskaper ska bedömas inom två månader. Dessutom har nyanlända möjlighet att få en prioriterad timplan och att få viss del av undervisningen i en förberedelseklass. Det är några förändringar som träder i kraft. Skolverket har därför fastställt nya allmänna råd om utbildning för nyanlända elever.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar