Share This Post

_center_content / Droger och beroenden / Ekonomi / Förebyggande arbete / Psykiatri / Skulder / Socialförsäkringssystemet / Socialt arbete och hälsa / Spelberoende

Nya regler om ansvar vid spelmissbruk

Från den 1 januari 2018 gäller nya regler som förtydligar socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens ansvar avseende spelmissbruk. Reglerna införs i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. I socialstyrelsens meddelandeblad kan du läsa om reglerna gällande ansvar för att förebygga och motverka spelmissbruk och reglerna om ansvar för behandling, information och samverkan vid spelmissbruk.

För att läsa mer om arbetet med en ny regelstruktur klicka här.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar