Share This Post

SocialNätet-Arkiv / Socialt arbete

Nya regler inom socialförsäkringen

I sommar träder ett antal nya regler i kraft inom socialförsäkringsområdet. Förändringarna berör bland annat arbetsgivare och personer som får beslut om återkrav. Försäkringskassan får rätt att ta ut ränta på återkrav, en ny bidragsbrottslag gäller från 1 augusti 2007 och det blir förändringar i arbetsgivarens rehabiliteringsansvar.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar