Share This Post

SocialNätet-Arkiv / Socialt arbete

Nya regler i socialförsäkringarna från 1 januari 2005

Nya regler från årsskiftet ger bl a arbetsgivarna större ekonomiskt ansvar för sina anställda under hel sjukskrivning. Sjukpenningen höjs och det ska längre tid innan ärenden om underhållsbidrag går till kronofogden. Försäkringskassan ska minst vart tredje år göra en ny utredning av arbetsförmågan för de som får sjukersättning som inte tidsbegränsas. Läs om fler förändringar under läs mer.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar