Share This Post

Innovationer, Kvalitet & utvärdering / SocialNätet-Arkiv / Socialpolitik

Nya överenskommelser mellan regeringen och SKL utvecklar kvalitetsarbetet

SKLoch regeringen har gjort en rad överenskommelser, om bland annat en effektivare sjukskrivningsprocess, förbättrad tillgänglighet till sjukvården, stöd till rehabiliteringsinsatser och arbete mot psykisk ohälsa, satsningar på de mest sjuka äldre och stöd till en god kvalitet inom socialtjänsten.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar