Share This Post

Arbete med familjer / Barn och ungdom / SocialNätet-Arkiv

Nya metoder för stöd till föräldrar förbättrar barns psykiska hälsa och kan spara pengar till kommunen

I en ny rapport till regeringen föreslår Statens folkhälsoinstitut en bred spridning av nya metoder för föräldrastöd, där föräldrar praktiskt får öva samspel med barn. Åtgärden minskar risken för att barn ska utveckla olika psykiska problem. Föräldrastöd innebär en kommunal besparing redan efter några år, eftersom tidigt föräldrastöd minskar behovet av senare, ofta kostsamma åtgärder.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar