Share This Post

Kriminalitet / Okategoriserade / SocialNätet-Arkiv / Våld i nära relationer

Nya metoder för arbete med våldsutövare

När personer som utövar våld går i behandling är det viktigt att den våldsutsatte också erbjuds samtal. Framför allt måste säkerheten uppmärksammas. En metod för sådana samtal är så kallad partnerkontakt. Nu kan socialtjänsten och andra berörda anmäla intresse för att få bilda sig en uppfattning av metoden.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar