Share This Post

Innovationer, Kvalitet & utvärdering

Nya kunskapsstöd om lex Sarah

Med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013 har vissa ändringar gjorts i bestämmelser rörande lex Sarah. Därför har Lex Sarah – handbok för tillämpningen av bestämmelserna om lex Sarah uppdaterats. Socialstyrelsen har i samband med detta även gett ut ett nytt meddelandeblad.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar