Share This Post

Äldre / SocialNätet-Arkiv

Nya jämförelser av vård och omsorg om äldre

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Socialstyrelsen publicerar i dag den andra gemensamma rapporten med öppna jämförelser av vården och omsorgen om äldre.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar