Share This Post

Metoder / Utredning och insats

Nu publiceras den reviderade grundboken i BBIC

Socialstyrelsen har publicerat en reviderad version av Grundbok BBIC – Barns behov i centrum. Innehållet i boken har reviderats i förhållande till ny lagstiftning och ny kunskap på området. Boken är en tryckt publikation som kan beställas på Socialstyrelsens webbplats. Den kan även laddas ner som PDF.

Grundboken utgör en del av Socialstyrelsens utbildningsmaterial i BBIC. Den riktar sig till personal inom socialtjänsten som använder BBIC i sitt dagliga arbete. Grundboken kan användas av BBIC-utbildare i lokala utbildningsinsatser men även som eget inläsningsmaterial för alla som vill veta vad BBIC är. Materialet är också användbart som referens och lathund i socialtjänstens dagliga arbete.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar