Share This Post

Psykiatri

Nya föreskrifter om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

Nu finns nya föreskrifter och allmänna råd om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård tillgängliga. Regeringen har fattat beslut om en ny vårdform – öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård – och bestämmelserna trädde i kraft 1 september 2008. Den nya vårdformen syftar till att ge bättre förutsättningar än idag när det gäller utslussning och rehabilitering till ett liv utanför sjukvårdsinrättningen samt till att minska behovet av återkommande återintagningar i tvångsvård.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar