Share This Post

Barn och ungdom / Familjerätt / SocialNätet-Arkiv

Nya föreskrifter och allmänna råd om socialnämnders utredning och fastställande av faderskap

Socialstyrelsen har utfärdat nya föreskrifter och allmänna råd om socialnämnders utredning och fastställande av faderskap (SOSFS 2004:16). Även en handbok ges nu ut; Att fastställa faderskap (Handbok för handläggning).

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar