Share This Post

Äldre / Funktionshinder / SocialNätet-Arkiv

Nya föreskrifter för en mer enhetlig tillämpning av Lex Sarah-bestämmelserna

Socialstyrelsen publicerar nya föreskrifter och allmänna råd om Lex Sarah som gäller både äldre- och handikappomsorg enligt SoL och verksamhet enligt LSS. De nya föreskrifterna betonar vikten av att förhindra att allvarliga missförhållanden uppkommer. De ska även bidra till en mer enhetlig tillämpning av Lex Sarah-bestämmelserna.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar