Share This Post

Socialt arbete

Nya bestämmelser om lex Sarah den 1 juli 2011

Den 1 juli 2011 träder nya bestämmelser om lex Sarah i SoL och LSS i kraft. De nya bestämmelserna innebär omfattande förändringar och lex Sarah får också ett större tillämpningsområde.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar