Share This Post

Psykiatri

Ny vårdform inom den psykiatriska tvångsvården

Nu ska det bli lättare att ge psykiatrisk tvångsvård till patienter
som inte längre behöver slutenvård. De nya reglerna beräknas träda
i kraft den första september 2008 och kommer att omfatta även den
rättspsykiatriska vården.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar