Share This Post

Förskola och skola / Okategoriserade / SocialNätet-Arkiv

Ny vägledning ska stärka elevhälsans arbete

Skolverket och Socialstyrelsen ger ut en gemensam vägledning för att stärka den samlade elevhälsans arbete. Vägledningen ska bidra till utvecklingen av en likvärdig elevhälsa över hela landet och vara ett kunskapsstöd och beslutsunderlag för personal och ledning.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar