Share This Post

Barn och ungdom / Kriminalitet / SocialNätet-Arkiv

Ny utvärdering av påföljder för ungdomsbrottslingar

År 1999 reformerades påföljdssystemet för unga brottslingar. Kraven på socialtjänsten skärptes när det gällde påföljden överlämnande till vård inom socialtjänsten. Sluten ungdomsvård infördes för att ersätta fängelse för ungdomar som begått grova brott innan de fyllt arton. Men hur blev det i praktiken? Har samhällets insatser blivit effektivare?
BRÅ, Socialstyrelsen och SiS har på regeringens uppdrag följt upp och utvärderat påföljdssystemet för unga lagöverträdare.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar