Share This Post

Funktionshinder / SocialNätet-Arkiv

Ny utredning om tolktjänst för döva och hörselskadade

– Teckenspråkiga personer ska ha samma möjligheter att ta del av information och att kunna göra sig hörda som andra. Flera utvärderingar visar dock att teckenspråkigas behov av tolk för vardagstolkning inte är tillgodosett så som avsetts i tidigare reformer. Det råder ovisshet om ansvarsförhållanden och oklarhet om vilka kostnader det statliga bidraget till tolktjänst ska täcka. Därför behöver vi nu utreda tolktjänsten för att den på bästa sätt ska betjäna döva och hörselskadade, säger Maria Larsson, Äldre- och folkhälsominister.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar