Share This Post

Innovationer, Kvalitet & utvärdering / Organisering och finansiering / SocialNätet-Arkiv / Socialt arbete

Ny styrning av välfärden – bortom New Public Management

De senaste decenniernas styrning, som inspirerats av det som brukar kallas New Public Management, har lett till en ökad administrativ börda och att yrkesprofessionernas roll försvagats. Denna utveckling vill regeringen vända. Målet är att välfärdsprofessionernas kunnande och yrkesetik ska bli mer vägledande, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar