Share This Post

Äldre / Funktionshinder / Innovationer, Kvalitet & utvärdering / SocialNätet-Arkiv

Ny standard ger högre livskvalitet för äldre inom särskilda boenden och hemtjänst

SIS har, på uppdrag av Socialdepartementet, sedan i juni 2012 arbetat tillsammans med ett antal aktörer inom äldrevård och omsorg för att ta fram en nationell standard för kvalitet som ska ge en god och värdig äldrevård och omsorg.Standarden sänds idag ut på nationell remiss.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar