Share This Post

Etik / Metoder / SocialNätet-Arkiv / Socialt arbete

Ny skrift Etik och psykoterapi

Syftet med skriften är bland annat att förstärka och fördjupa den etiska medvetenheten och att stärka och skapa legitimitet för professionen legitimerad psykoterapeut. Dokumentet lämpar sig väl som utbildningsmaterial på landets psykoterapiutbildningar och för gruppdiskussioner på arbetsplatser.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar