Share This Post

_center_content / Arbetslöshet / Arbetsmarknad / Ekonomi / Samhällsproblem / Socialpolitik / Ungdomar

Ny rapport visar rekordlåg arbetslöshet bland unga

Ungdomsarbetslösheten minskar och är nere på den lägsta nivån sedan finanskrisen, 2008. Samtidigt har 90-dagarsgarantin för ungdomar nu uppnåtts.

De senaste åren har antalet arbetslösa ungdomar som är inskrivna på Arbetsförmedlingen minskat gradvis till en rekordlåg nivå. I november var 55 000 ungdomar inskrivna som arbetslösa. Det är nästan en halvering sedan 2012, då de var 101 000.

En ny rapport om ungdomsarbetslösheten som Arbetsförmedlingen har gjort, visar att den starka arbetsmarknaden fortsätter att gynna ungdomarna. Vi har även en demografisk utveckling med minskade ungdomskullar. Det har också genomförts förändringar i arbetsmarknadspolitiken, bland annat 90-dagars garantin för ungdomar.

Ungdomsgarantin innebär att unga som skriver in sig på Arbetsförmedlingen ska få ett erbjudande om jobb, utbildning eller en insats som leder till arbete inom 90 dagar. I genomsnitt tar det nu 53 dagar innan en öppet arbetslös ungdom är i arbete, studier eller någon arbetsmarknadspolitisk insats. Det kan jämföras med 80 dagar 2015. I slutet av november var det mindre än en procent av alla inskrivna arbetslösa ungdomar som inte hade fått ett erbjudande.

–Det är glädjande att målet för 90-dagarsgarantin nu är uppnått. Vi vet att det ger bäst effekt att nå ungdomarna tidigt. Ungdomsgarantin har stor betydelse för att hålla arbetslösa ungdomar aktiva och ge stöd åt dem som står längre från arbetsmarknaden, säger Mikael Sjöberg, generaldirektör på Arbetsförmedlingen.

Det finns grupper av unga som fortfarande har det svårare på arbetsmarknaden. Det gäller framförallt unga som saknar en fullständig gymnasieutbildning, har en nedsatt arbetsförmåga eller är födda utanför Europa. Dessa grupper utgör nu en större del av de inskrivna på Arbetsförmedlingen och riskerar att bli kvar längre i arbetslöshet, enligt Arbetsförmedlingens rapport.

– Den här bilden visar att Arbetsförmedlingen måste fortsätta att inom ramen för ungdomsgarantin erbjuda ett tidigt, individuellt stöd till de ungdomar som behöver det. Här är samverkan med kommuner nödvändig, inte minst när det gäller att få fler ungdomar i utbildning, säger Mikael Sjöberg.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar