Share This Post

Förebyggande arbete / Narkotika / SocialNätet-Arkiv

Ny rapport om narkotikasituationen i Sverige

Rapporten beskriver utbredningen av bruk, förekomst av skador, policyutveckling, behandling samt vilka förebyggande insatser som genomförs i landet. I år lyfts två särskilda teman: institutionsvården och narkotikastrategier i storstäderna.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar