Share This Post

Ätstörningar / Droger och beroenden / SocialNätet-Arkiv

Ny rapport om missbruk och ätstörning

Missbruk och ätstörning är allvarliga tillstånd som har flera gemensamma nämnare men också skillnader. Rapporten Missbruk och ätstörning ger kunskapsstöd och praktiskt användbara förslag för att förbättra vården av missbrukare som visar symtom på ätstörning.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar