Share This Post

Migration / SocialNätet-Arkiv

Ny rapport – Möten som utmanar

Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundet presenterar idag en ny rapport ”Möten som utmanar”. Rapporten visar bl a att utomnordiska invandrare i genomsnitt har sämre hälsa än svenskar. Många invandrare känner inte till sjukvårdens organisation och upplever sig bli sämre bemötta i vården. Det innebär till och med att en del avstår från att söka vård.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar