Share This Post

Innovationer, Kvalitet & utvärdering / SocialNätet-Arkiv / Socialt arbete

Ny överenskommelse för god kvalitet inom socialtjänsten

Sveriges Kommuner och Landsting och staten har träffat en ny överenskommelse om stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar