Share This Post

Droger och beroenden / SocialNätet-Arkiv

Ny nationell förening för stödgruppsledare

En förening, Stödgruppsledarnas Förening Sverige, som ska ta tillvara och utveckla stödgruppsledares yrkesskicklighet har bildats. Stödgrupper finns idag över hela landet med verksamhet för barn som upplever eller har upplevt olika problem i sina familjer, framförallt vad gäller missbruksproblem i familjen. Det finns också grupper för barn till psykisk ohälsa, barn som bevittnat våld, barn som har föräldrar som är frihetsberövade, barn i svåra vårdnadskonflikter m.m. Den nya föreningen ska vara ett stöd för gruppledarna.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar