Share This Post

SocialNätet-Arkiv / Socialt arbete och hälsa

Ny myndighet ska möta kriser

Den 1 juli inrättas Krisberedskapsmyndigheten med ett övergripande ansvar för samordning mellan olika offentliga myndigheter och organ och näringslivet.
De skall ansvara för samhällets höjda beredskap vid extraordinära händelser.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar